|
Mabilis na Lumabas
Mother and child looking out the window

Ang BeyondHousing ay nakipagsosyo sa mga serbisyo ng espesyalista sa karahasan sa pamilya upang magtayo ng tatlong pasilidad para sa krisis na akomodasyon para sa mga kababaihan at mga bata na tumatakas sa karahasan sa pamilya sa mga rehiyon ng Mitchell Shire, Goulburn Valley at Northeast ng Victoria.

Ang Safe Places ay nagbibigay ng agarang kaligtasan sa pabahay para sa mga kababaihan at mga bata na naapektuhan ng karahasan sa pamilya, na nagbibigay-daan sa pag-access sa mga patuloy na suporta, at upang magplano para sa isang pangmatagalang tahanan ng kanilang sarili. Ang BeyondHousing ay tumatanggap ng tatlo sa pitong gawad na iginawad sa Victoria bilang bahagi ng $60 milyong 'Safe Places Emergency Accommodation' program ng Federal Government. Nakatanggap kami ng kabuuang grant na $1.17 milyon para sa mga gastos sa konstruksyon para sa aming natatanging disenyo ng pabahay sa krisis.