|
Rýchly výstup

Náš tím

Predstavenstvo

Sme vedení, podporovaní a poháňaní angažovaným, nezávislým predstavenstvom. Naša rada prináša do organizácie rôznorodé a značné skúsenosti z verejného, súkromného a komunitného sektora.

Naše predstavenstvo poskytuje silné riadenie, správcovstvo a strategické smerovanie. Usmerňujú našu organizačnú stratégiu, monitorujú výkonnosť organizácie, dohliadajú na riadenie a rizikové požiadavky a pomáhajú nám budovať kľúčové vzťahy, ktoré podporujú náš zámer ukončiť bezdomovectvo.

Správna rada má štyri podvýbory:

  • Financie a audit
  • Ľudia, kultúra a nominácie
  • Riziko a riadenie
  • Kapitálové projekty

ZÍSKAJTE POMOC

Kontaktujte nás a získajte ďalšie informácie alebo sa opýtajte na akékoľvek otázky.