|
Mabilis na Lumabas

Proyekto

VPF Mitchell Shire Social Housing Project

7 bagong tahanan ang itinayo para sa mga taong nasa panganib ng kawalan ng tirahan sa Wallan, Broadford, at Seymour.

Ang mga bahay ay itinayo bilang bahagi ng $3.1 milyong partnership sa pagitan ng BeyondHousing at Victorian Government's Victorian Property Fund (VPF), na may suporta mula sa Mitchell Shire Council. Nararanasan na ni Mitchell Shire ang mabilis na paglaki ng populasyon, na may higit pang matinding paglaki ng populasyon na 190.32 porsyento pagsapit ng 2041.

Mga Kasosyo sa Pagpopondo:

Ang Victorian Government – Victorian Property Fund

Mga Tagabuo:

Mga Tagabuo ng Session, Metricon