|
Thoát nhanh

Cần giúp đỡ

tôi là người vô gia cư

Nếu bạn là người vô gia cư hoặc đang gặp rủi ro, hãy liên hệ với bất kỳ văn phòng BeyondHousing nào trên 1800 825 955 (cuộc gọi miễn phí, mở cửa 24/7)

Nhận trợ giúp hoặc đặt lịch hẹn bằng cách:

Nếu là cuối tuần hoặc sau giờ làm việc, bạn vẫn có thể nhận trợ giúp bằng cách gọi điện 1800 825 955 (miễn phí cuộc gọi, mở cửa 24/7).


Chúng tôi có thể gặp bạn:

  • Trực tiếp tại một trong những văn phòng
  • Trên điện thoại
  • Trực tuyến - như Zoom hoặc FaceTime
  • Hoặc chúng tôi có thể đến với bạn

Nếu bạn đang trải qua tình trạng vô gia cư, chúng tôi có thể giúp bạn:

  • Chỗ ở khủng hoảng
  • Tìm một nơi nào đó để sống
  • Thực phẩm và chăm sóc cá nhân
  • Các liên kết để hỗ trợ (như sức khỏe tâm thần, tư vấn tài chính, rượu và các loại ma túy khác)

Được trợ giúp

Nhận thêm thông tin hoặc đặt bất kỳ câu hỏi nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.